Onderhouds adviezen
Misschien laat de temperatuur het nog afweten,
maar het voorjaar is nu echt in volle gang. In de
vijver groeit alles door. Let op of het filter nog
voldoende water geeft en spoel eventueel de
filtermaterialen om.

Planten
De groeimaand mei is een ideale
tijd om nieuwe planten te poten.
Ook kunnen de lelies nu nog
worden
gescheurd en de moerasplanten
uitgedund. Plant de lelieknollen in
een goede plantmand gevuld
met Lelite: de garantie voor goede
groei en bloei!
Water
Een helder wateroppervlak is belangrijk
voor de opname van zuurstof en voor
het uitwisselen van een teveel aan
CO2. Verwijder dan ook regelmatig het
oppervlaktevuil. Een goede dienst bewijst
hier Velda’s oppervlakte afzuiger
de Pond Skimmer. Deze skimmer met
waterpomp zorgt voor een schoon en
helder wateroppervlak waardoor ook
de vissen beter zichtbaar zijn.
Vissen
Voer de vissen nu rijkelijk, zorg er echter
wel voor dat al het gevoerde gegeten wordt.
Beter een aantal keren achter elkaar kleine
porties voeren, dan teveel in één keer. De
nieuwe vissen kunnen worden uitgezet. Het
is verstandig deze vissen eerst in een
quarantainebak te houden alvorens ze uit te
zetten. 75 à 80% van de
vissterfte vindt plaats na het uitzetten van
nieuwe vissen.