Adviezen
Als het vriest moeten alle filters zoveel mogelijk worden beschermd tegen de koude. Wees in dit jaargetijde bij uw vissen extra alert op ziekteverschijnselen en grijp zonodig snel in.

Planten
In deze wintermaand heeft de vijver niet
veel aandacht nodig. Indien het oppervlak
dreigt te bevriezen is het verstandig
alsnog een luchtpomp te installeren.
Daarmee gaat u bevriezing tegen en
blijft het water zuurstofrijk. Om
verzuring van het bodemmateriaal
te voorkomen, kunt u alsnog
een hoeveelheid Bio-Oxydator uitstrooien.

 

Water
Een fout die mensen soms maken zijn werkzaamheden aan de vijver of in de nabije omgeving. Bedenk dat uw vissen een soort van winterslaap houden en met rust moeten gelaten worden. Storende zaken doen hen geen deugd. Laat de vijver en de tuin voor wat het is tijdens de winter. Het water is een goede geleider, ook van geluid. Werken in de nabijheid van de vijver veroorzaken trillingen.

 

Vissen
Als het water kouder is, worden de vissen trager. Ze houden zich in de diepste gedeelten van de vijver op en alle levensprocessen functioneren op een lager niveau. Bevinden de vissen zich hoog in het water, dient u alert te zijn op een tekort aan zuurstof. Installeer dan een luchtpomp of schakel de vijverpomp in. Bij watertemperaturen van 5 °C of meer mag u nog spaarzaam met Winter Fish Food bijvoeren